In Memoriam Fred Lee

Op zondag 26 maart is Fred Lee overleden, auteur van het boek ‘Als Disney de Baas was van uw Ziekenhuis”. Anderhalf jaar geleden waren Pimm en Wim bij hem en zijn vrouw Aura aan het logeren in Orlando toen hij de eerste verschijnselen vertoonde van wat later en hersentumor bleek te zijn. Met alle macht en kracht heeft Fred geprobeerd het tij te keren, maar deze strijd heeft hij uiteindelijk moeten opgeven. Met hem verliest de wereld een levenslustige pleitbezorger voor meer empathie en menselijke maat in de hedendaagse systeemwereld van de gezondheidszorg. Twee jaar geleden heeft Fred NLTT gevraagd om theatermodules te ontwerpen nadat hij ons in actie had gezien. Wij zouden zijn inspirationele koers daarna flankeren op het niveau van de werkpraktijk. In de lijn van het hoofdstuk uit zijn boek ‘zie werk niet langer als dienstverlening maar als theater’ hebben wij modules ontwikkeld die toepasbaar zijn binnen zorgorganisaties. Helaas heeft hij niet meer mogen meemaken dat we dit samen konden uitrollen in Nederland, waar hij twee keer per jaar naar toe kwam.
Wij zullen zijn werk en gedachtengoed meenemen en verder uitdragen, hemzelf zullen we missen als warm mens en vriend. Onze gedachten zijn nu bij Aura, beiden waren niet alleen elkaars steun en toeverlaat, maar vooral ook ‘a shining couple in love’. 

Schatgraven in de Geitenkamp

In samenwerking met de gemeente Arnhem, het wijkplatform Geitenkamp en het Kunstbedrijf realiseert NLTT het project Schatgraven.
Aanleiding is het vervangen van het riool in de wijk Geitenkamp, waarbij de gemeente zelf maatregelen neemt om waterproblemen op te lossen,
zoals meer infiltratie in de grond.  Ook de mensen die er wonen zijn aan zet, wat kunnen zij doen om meer water in de grond te laten afvloeien?
Stefan Papp en Wim Hilgeman leggen contact met de mensen in de opgebroken straten en halen verhalen op. Zo horen zij wat mensen al weten en wat ze al doen om wateroverlast tegen te gaan. En het geeft een beeld hoe de mensen in de straat omgaan met elkaar, hoe het staat met het straat- buurt- en wijkgevoel. Met het thema ‘water’ als rode draad spelen zij deze verhalen terug voor de vertellers en geven ze door aan bewoners van de volgende opgebroken straten.

Op zaterdag 25 maart was er een bijzondere bijeenkomst in de Reestraat. Deze hellende straat was niet alleen voorzien van een nieuwe riolering maar ook van verschillende proefvlakken en boomspiegels die het water terugvoeren naar de grond. Met 16.000 liter water werd getest of deze straat nu een stortbui aan zou kunnen. NLTT omlijstte het geheel met een voorstelling in de straat van de verhalen die tot dan toe waren opgetekend.  Alle voeten bleven droog op deze schitterende dag waar straat en wijk op af kwamen en zich goed vermaakten.