meedenken

Met meedenken begint het. Onze klanten hebben hun wensen klaar en hebben natuurlijk een beeld van de uitvoering.
Graag leggen wij daar onze ervaring in een vroeg stadium naast. Dat is van belang voor de praktische kant van een bijeenkomst
maar juist ook voor de inhoud en het beoogde effect. Aan tafel met NLTT is een inspiratiemoment, onze ervaring en expertise met het
optuigen van bijeenkomsten is groot en onze klanten waarderen deze dialoog die het rendement omhoog brengt.
Nadat goed begrepen is welke kwesties er spelen en welke doelen er bediend moeten worden kan het toesnijden beginnen: welke theatervorm
is van toepassing en welke plaats in een bijeenkomst of traject zorgt voor het maximale effect? Wij komen het graag met u doornemen.