terugspelen

Terugspeeltheater is een specifieke vorm van interactief theater wat wereldwijd bekend staat onder de naam Playback Theatre.
Een vertelstoel op het podium, het publiek wat 1 voor 1 wordt uitgenodigd door een spelleider om een verhaal te delen, acteurs en
muzikanten die het meteen en ter plekke omzetten in theater, dat is de globale vorm.

Het kwaliteitscriterium is dat de verteller tevreden is over de vertolking van zijn of haar verhaal.  Vanuit waardigheid en respect (lees: zonder
oordeel) wordt ingezoomd op concrete gebeurtenissen en weer uitgezoomd naar het grotere geheel, bijvoorbeeld de uitdaging waar een organisatie voor staat. Dan volgt de vraag, “wie doet de volgende duit in het zakje en komt vertellen…?” Het is een typische live-gebeurtenis,  niet op film te vatten, het publiek wat de spelers uitdaagt het verhaal zo te vertolken dat feiten, gedrag, beleving en zingevingslagen zichtbaar worden, de spelers die het publiek prikkelen om te vertellen waar het echt over gaat. En dan komt de zaak in beweging…