Toegepast TheaterTrainingsacteursWorkshops

Toegepast theater wordt ingezet om doelen te bereiken.

Wat is toegepast theater?

Toegepast theater is dienstbaar. Centraal staat het doel dat men wil bereiken. Dat vraagt om maatwerk. NLTT zal nauw afstemmen op de wensen van uw organisaties. Wij hebben daarin veel ervaring te bieden. Want naast terugspeeltheater heeft NLTT nog meerdere vormen van toegepast theater in huis.

Toepassingen

Trainingsacteurs

De acteurs van NLTT zijn gespecialiseerd in improvisatie en gedragsstijlen. Dat maakt hen uitstekend inzetbaar als trainingsacteurs. In de voorbereiding met de trainer kunnen de acteurs meedenken om een passende casus te bepalen om de deelnemers optimaal te laten oefenen met gedrag. Uiteraard kunnen de acteurs de deelnemers ook van feedback voorzien en indien gewenst de trainingen (mede) faciliteren.

Regie-theater

Regietheater zet het hele publiek meteen aan tot actief meedenken en handelen. Acteurs spelen een scene waarin gedrag te zien is, wat men wil veranderen. Vervolgens vragen de acteurs het publiek om raad ‘wat zal ik nu doen?’ Iedereen uit het publiek heeft de gelegenheid om het gedrag van de acteur bij te sturen. Op deze manier delen mensen tips en leert men van elkaars expertise. Regietheater zorgt op een vermakelijke manier voor grote betrokkenheid bij het publiek. Door met de hele groep aanwijzingen te geven aan de acteurs, kan men nieuw gedrag veilig uitproberen.

Fools-Theatre

Fools Theatre is een theatervorm waarbij innerlijke stemmen theatraal worden vertolkt. Hieraan ten grondslag liggen Verbindende Communicatie ofwel Geweldloos Communiceren en Voice Dialogue. Deze theatervorm is aanbevolen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Werkt u onder druk en bent u op zoek naar een betere balans tussen ‘in verbinding zijn met de ander‘ en ‘uw eigen grenzen bewaken‘? NLTT heeft drie trainers in hun team die deze methode kunnen trainen en u inzicht kunnen geven in wat u en de ander beweegt. Kort en krachtig in een dagdeel of uitgebreider in een cursus.

Workshops en trainingen

NLTT neemt graag mensen mee in de keuken van hun aanbod en leert daarbij verschillende vormen van toegepast theater te gebruiken. Denk aan Train-de-trainer bijvoorbeeld. Ook voor acteurs en muzikanten die zich nieuwe theatrale vormen eigen willen maken. Workshops en trainingen maken wij vanuit verschillende methodieken op maat vanuit een vraag van de klant.

De Schatgravers van De Geitenkamp

In een Arnhemse Volkswijk wordt het riool vervangen. De grond gaat open, de mensen komen hun huizen uit en twee Schatgravers vragen hen dan ‘Wat komt er bij u naar boven’. De verhalen die dat oplevert worden gespeeld door deze Schatgravers, op straat of bij de mensen in de huiskamer. Ook geven zij voorstellingen in de wijk met een verzameling van deze verhalen.
Afgestemd met partijen in de wijk snijden zij ook thema’s aan die voor de wijk belangrijk zijn zoals klimaatbestendige tuinen of eenzaamheid in Coronatijd. De Schatgravers zijn luisterend oor, doorgeefluik van perikelen en mobiliseren bewoners mee te doen aan projecten in de wijk.

Workshops Leven met OI

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een aandoening waarbij mensen snel botten breken. Deze ziekte heeft een grote fysieke impact op het leven en brengt daardoor ook psychosociale effecten mee. NLTT heeft voor de stichting Care4brittlebones en de Vereniging voor OI een training ontworpen om deze effecten in een workshop bespreekbaar te maken. Tevens hebben zij workshopbegeleiders opgeleid om deze workshops te kunnen faciliteren en flankeren zij de verdere ontwikkeling hiervan.

Ernum Bingo

Moeite met lezen en schrijven door mensen die in Nederland geboren en getogen zijn komt verrassend veel voor. Toch zijn er weinig mensen die de kans pakken om zich bij te scholen. De Ernum Bingo richt zich op deze groep met prikkelend vermaak in de vorm van een Letterbingo met leuke prijzen, liedjes en interactie met het publiek. Zo is deze bingo een tool voor de professionals in stad en wijk en vindplaats van de groep die in het jargon de NT1-ers worden genoemd.